Centrum klinickej psychológie Stropkov

O Nás

Alexandra Kohutová

PhDr. Alexandra Kohutová

klinický psychológ, psychoterapeut

Volám sa Alexandra Kohutová a ako psychologička pracujem od ukončenia jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (r. 2005). Praktické skúsenosti som nadobudla prácou v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Stropkove, v Centre pre deti a rodiny v Medzilaborciach a v psychiatrickej ambulancii v Košiciach. V roku 2016 som ukončila špecializačné vzdelávanie na SZU v Bratislave, v odbore klinická psychológia.

Postupne som si rozširovala svoje vzdelanie a skúsenosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít:

 • relaxačná a symbolická terapia (2005 - 2006)
 • dlhodobý výcvik v Gestaltpsychoterapii (2006 - 2011)
 • Biofeedback a neurofeedback (2014 - 2015)
 • práca s „problémovými“ deťmi (2016) a rôzne psychodiagnostické techniky

Aktuálne som zaradená do výcvikového programu zameraného na terapiu hrou s psychoanalytickým porozumením.

Mgr. Zuzana Bičejová

psychológ, biofedback a neurofeedback

V ambulancii pracuje aj Mgr. Zuzana Bičejová, ktorá realizuje psychodiagnostiku, psychologické poradenstvo i terapiu a je odborníčkou na biofeedback a neurofeedback. Svoju prax nadobudla prácou na CPPPaP, ako školský psychológ a psychológ v Centre pre deti. Svoje znalosti si rozširuje prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít a kurzov, absolvovala komunikačný výcvik, kurz arteterapie, biofedback a neurofeedback, rôzne diagnostické metodiky… .

Aktuálne si rozširuje svoje vzdelanie v rámci výcvikového programu zameraného na terapiu hrou s psychoanalytickým porozumením.

Zuzana Bičejová

Kedy sa na nás môžete obrátiť

Kedykoľvek, keď sa necítite dobre, máte problémy vo vzťahoch, či chcete vo svojom živote nejakú zmenu. Život nám veľakrát prináša situácie, s ktorými si nedokážeme poradiť sami. V takýchto chvíľach Vás môžeme sprevádzať na ceste sebapoznania. Práca na sebe si vyžaduje často veľa odvahy, trpezlivosti, ochoty vidieť svoje tienisté stránky a nebáť sa podstúpiť zmenu.

V rámci našej ambulancie ponúkame:

 • Psychologickú diagnostiku (pozornosť, pamäť, myslenie, intelekt, emotivita, osobnosť)
 • Psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre dospelých (gestaltterapia)
 • Psychoterapiu detí (terapia hrou s psychoanalytickým porozumením)
 • Relaxačnú terapiu
 • Biofeedback a neurofeedback
 • Psychologické vyšetrenie pre zdravotné a sociálne účely
 • Posúdenie psychickej spôsobilosti k držaniu a noseniu zbrane a streliva

Poisťovne

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení je hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva. Naša ambulancia je zmluvným partnerom týchto zdravotných poisťovní:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
VSZP
Dôvera
Union

Výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia:

 • Posúdenie psychickej spôsobilosti k držaniu a noseniu zbrane a streliva (70.- eur)
 • Komplexná psychodiagnostika a správa pre iné ako zdravotné účely (80.- eur)

Vzdelávanie

Ponúkame rôzne formy vzdelávacích aktivít (prednášky, semináre, psychosociálne výcviky, teambuildingy,...) na rozličné témy.

Vzdelávanie dokážeme pripraviť podľa Vašich predstáv alebo Vám vieme ponúknuť nami pripravené ucelené vzdelávacie programy, týkajúce sa rôznych oblastí (efektívna komunikácia, zvládanie konfliktov, stres a psychohygiena, vzťahová väzba, šikana a kyberšikana, vzdelávanie zamerané na vlastný osobnostný rast a rozvoj,...).

Vzdelávanie

"Každý si musí nájsť svoj vlastný spôsob, ako byť šťastný."

Sigmund Freud

Kontaktný Formulár

Prosím vyplňte meno a priezvisko.
Prosím vyplňte emailovú adresu v správnom tvare.
Prosím vyplňte zdravotnú poisťovňu.
Prosím vyplňte typ úkonu.
Udelením súhlasu so spracovaním údajiv (GDPR) odošlete správu.